Споделяме усмивки в планината :-)
T: 0890 182 189 E: info@prikluchenia.com
default-logo

Проект на „Бюро за туризъм и приключения Пълдин“ ЕООД бе одобрен по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  по процедура BG16RFOP002-2.092  

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.  

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: По проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туристическа услуга.  

Бенефициент: „Бюро за туризъм и приключения Пълдин“ ЕООД
Договор №: BG16RFOP002-2.092-0693-C01
Обща стойност на проекта: 2 067.00 лева в т.ч. 1 756.95 лева – са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 310.05 лева – национално съфинансиране
Начало на проекта: 21.12.2020 год.
Край на проекта: 21.03.2021 год.